MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2018 KOMMER SNART

I førsten av februar får alle som er speidere medlemskontingenten for året 2018. 
Det er Norges Speiderforbund som sender ut kontingenten som er på kr. 760,oo. 
Forfall: medio februar 
Du finner mer om kontingenten under "les mer".  Fordeling av beløpet, forsikring m.m.

Publisert: 24.01.18

Medlemskontingenten på kr. 760,oo fordeler seg slik:
Norges Speiderforbund  kr. 450,oo (+ kr. 10,-)
Fredrikstad krets  kr. 130,oo (ingen økning)
Rolvsøyspeiderne kr. 180,oo (ingen økning)

Har du sluttet og får kontingent så gi beskjed til
Lasse på e-post
eller SMS tlf. 47456147.

Familiemoderasjon gis der det er 3 speidere i samme husstand.
Informasjon om kontingenten fra NSF. (Link)

Alle speidere får bladet "Speideren" tilsendt hjem fire ganger i året.

I kontingenten ligger også en kollektiv personskadeforsikring.
Du kan lese mer om denne forsikringen her.

Tilbake

ROLVSØYSPEIDERNE :: post@rolvsoyspeiderne.no  ::  Utviklet av Integrasjonspartner BITS AS