VI HAR FÅTT PENGER FRA BLUZZ-FONDET

Fredrikstad EnergiSalg har et fond som gir penger til prosjekter som kommer almenheten til gode.  Rolvsøyspeiderne søkte om penger i år og ble tildelt kr. 10.000,- . 
Vi skal bruke pengene til å kjøpe oss en ny kano.

Takk til Fredrikstad EnergiSalg for gaven.

Publisert: 31.05.17

 


Foto fra gaveutdelingen.

Tilbake

ROLVSØYSPEIDERNE :: post@rolvsoyspeiderne.no  ::  Utviklet av Integrasjonspartner BITS AS