MANGE BLE MED PÅ TURDAGEN I ROLVSØYMARKA

Turdagen i år ble gjennomført søndag
10. september og var en del av Friluftslivets uke. 
Mange ble med i det fine været og gikk vår løype med naturstispørsmål for både barn og voksne fra Rolvsøyhallen til Hattefjellet. På samlingsplassen hadde vi bål og en aktivitetsløype.

Foto fra samlingsplassen;

Tilbake

ROLVSØYSPEIDERNE :: post@rolvsoyspeiderne.no  ::  Utviklet av Integrasjonspartner BITS AS