ÅRSMELDING 2017 FOR ROLVSØYSPEIDERNE

Rolvsøyspeidernes årsmelding - trykk her.

Årsmeldingen beskriver vår aktivitet i løpet av 2017 og en del annen informasjon. 
Rapporten skal være en del av vår årsrapport til Norges speiderforbund.

Publisert: 14.02.18

Vårt forsamlingshus "Speiderhytta".

Tilbake

ROLVSØYSPEIDERNE :: post@rolvsoyspeiderne.no  ::  Utviklet av Integrasjonspartner BITS AS