FLÅTTBITT OG BARN - INFORMASJON TIL FORELDRE

Flått er en liten midd som suger blod og som deretter forsvinner. Kun 2 % av de som blir bitt av flått blir syke, så det er derfor liten sjanse for å bli syk. Sykdommen man kan få her i Østfold kalles Borreliose og det finnes ikke vaksine mot denne. Fjernes flåtten innen 24 timer er sjansen for å få sykdommen liten. Dersom det i løpet av 3 -30 dager blir rødlig utslett som vokser utover bittstedet bør lege oppsøkes.  
Informasjon om flått - trykk her!


Publisert 08.04.18

Tilbake

ROLVSØYSPEIDERNE :: post@rolvsoyspeiderne.no  ::  Utviklet av Integrasjonspartner BITS AS